Štapići za uši

Štapići za uši

Hellena štapići za uši su idealni i za najosjetljivije tipove kože, a zahvaljujući svojoj nježnoj teksturi i bogatim slojevima pamuka omoqućavalu uklanjanje nečistoća sa kože.Posebnom metoda kuglice pamuka se spajaju sa štapićem čime je spriječeno odvajanje pamuka prllikom korištenja.